Header Ads

येरमाळा : ऑनलाईन फसवणूक, ९७ हजारास गंडा


 येरमाळा: अविनाश नवनाथ वाघमारे, रा. बाभळगांव, ता. कळंब यांना दि. 11.10.2020 रोजी 09.15 वा. सु. एका अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरुन कॉल आला की, “फोन पे हेड ऑफिस मधुन बोलत आहे, तुमचा 7,000/-रु. चा रिवार्ड कंपनीकडून पाठवला आहे, तो स्विकारण्यासाठी नोटीफिकेशन तपासुन पे करा.” असे सांगुण अविनाश वाघमारे यांना त्या फोनवरील व्यक्तीने बोलते ठेवले. 


यावर अविनाश वाघमारे यांना आलेले ओटीपीचे संदेश त्यांनी वाचून खात्री न करता फोनवर बोलणाऱ्या समोरील व्यक्तीस पुन्हापुन्हा सांगीतल्याने त्या अनोळखी मोबाईल क्रमांकाच्या व्यक्तीने अविनाश वाघमारे यांच्या बँक खात्यातील एकुण 96,997/-रु. टप्प्याटप्प्याने काढून घेउन अविनाश वाघमारे यांची फसवणूक केली. अशा मजकुराच्या अविनाश वाघमारे यांनी दि. 17.10.2020 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 419, 420 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम- 66 (सी), (डी) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.
 


No comments