Header Ads

मनाई आदेश झुगारुन दारु दुकान चालु ठेवणाऱ्या दोघांवर गुन्हा दाखल

उस्मानाबाद : कोविड- 19 संदर्भाने मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्ष यांच्या आदेशाने जिल्ह्यात विविध मनाई आदेश अंमलात आहेत. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन नळदुर्ग येथील नळदुर्ग- अक्कलकोट रस्त्यालगत असलेले देशी दारुचे दुकान मोतीराम चंद्रकांत बनशेरे, रा. नळदुर्ग, ता. तुळजापूर यांनी दि. 16.09.2020 रोजी 17.15 वा. सु. व्यवसायास चालू ठेवले. तर त्याच दिवशी ढोकी येथील लातूर रस्त्यालगत असलेल्या देशी दारुचे दुकान संतोष सुरज धाकपाडे, रा. ढोकी, ता. उस्मानाबाद यांनी व्यवसायास चालू ठेवले.

यावरुन नमूद दोन्ही आरोपीविरुध्द पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269, 270 अन्वये पो.ठा. नळदुर्ग व ढोकी येथे गुन्हे नोंदवले आहेत.

मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 226 कारवाया- 50,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्वाच्या रस्त्यांवर दि. 16.09.2020 रोजी 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांनी मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 226 कारवाया करुन 50,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ वसुल केले आहे.

मनाई आदेशांचे उल्लंघन 21 पोलीस कारवायांत 4,800/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 16.09.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 19 कारवायांत- 3,800/- रु. दंड प्राप्त.

2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 2 कारवायांत 1,000/-रु. दंड प्राप्त.


No comments