Header Ads

उस्मानाबाद जिल्ह्यात हाणामारीचे दोन गुन्हे दाखल


उमरगा: माधव प्रकाश पाटील, रा. हिप्परगा (रवा), ता. उमरगा यांनी गावकरी- किशोर दत्तु पाटील  यांना उसणे पैसे दिले होते. ते पैसे माधव पाटील यांनी दि. 22.09.2020 रोजी 14.30 वा. सु. गावातील चेंडकापुरे यांच्या दुकानासमोर उभे असतांना किशोर पाटील यांस मागीतले. यावर चिडून जाउन किशोर पाटील यांनी माधव पाटील यांना शिवीगाळ करुन चाकुने वार करुन जखमी केले. तसेच जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या माधव पाटील यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.


वाशी: मांडवा, ता. वाशी येथील रहिवाशी असलेल्या शिवाजी बंकट शिंदे, युवराज त्रिंबक पाटील, अरुण त्रिंबक पाटील, दत्ता अरुण पाटील यांच्या गटाचा गावकरी- प्रतिक शेषेराव पाटील, गोरख पाटील, विजय पाटील, अजय पाटील यांच्या गटाशी पुर्वापार वादविवाद आहेत. दि. 14.06.2020 रोजी सायंकाळी दोन्ही गटांत संघर्ष उफाळून यात दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी सदस्यांस शिवीगाळ करुन लाथाबुक्क्यांनी, कुऱ्हाड, काठी, दगडाने मारहाण केली. यात दोन्ही गटातील सदस्य जखमी झाले. अशा मजकुराच्या दोन्ही गटांतील सदस्यांनी परस्परविरोधी दिलेल्या 2 प्रथम खबरेवरुन 2 स्वतंत्र गुन्हे भा.दं.सं. कलम- 325, 323, 504, 506, 34 अंतर्गत दि. 22 व 23.09.2020 रोजी नोंदवले आहेत.


                                                                                    

No comments