Header Ads

बेंबळी : जुगार विरोधी कारवाई
 बेंबळी: जुगार चालू असल्याच्या गोपनीय खबरेवरुन बेंबळी पो.ठा. च्या पोलीसांनी आज दि. 03.09.2020 रोजी 03.10 वा. मौजे समुद्रवाणी फाटा येथील सागर ढाब्याजवळ छापा मारला. यावेळी 1)राम गडदे 2)संजय सोलनकर, दोघे रा. दाउतपुर, ता. उस्मानाबाद 3)जग्गु पवार 4)बजरंग पवार 5)अनिल पवार, तीघे रा. पारधी पिढी, तेर 6)अजिंक्य थोरात, रा. बार्शी हे सर्वजण तिरट जुगार खेळत असतांना जुगाराच्या साहित्यासह रोख रक्कम 23,150/-रु. बाळगले असतांना पोलीसांना आढळले. यावरुन नमूद 6 व्यक्तींविरुध्द म.जु.का. अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 239 कारवाया- 52,500 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद  कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 02.09.2020 रोजी नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 239 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 52,500 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 11 पोलीस कारवायांत 2,800/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद : कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 02.09.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.
1)सार्वजनिक स्थळी मास्क न लावणे: 3 कारवायांत- 1,500/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 8 कारवायांत 1,300/-रु. दंड प्राप्त.

No comments