Header Ads

उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक मयत, दोन जखमीलोहारा: विजयकुमार विश्वनाथ बिराजदार, रा. काळनिंबाळा, ता. उमरगा व त्यांची बहीण- मनिषा दिलीप गुरव, वय 45 वर्षे, रा. काक्रंबा, ता. तुळजापूर हे दोघे दि. 06.08.2020 रोजी सास्तुर- काळनिंबाळा असा प्रवास मो.सा. क्र. एम.एच. 13 एएस 5641 ने करत होते. दरम्यान मुर्शदपूर शिवारातील रस्त्यावर श्रीकृष्ण बालाजी काळे, रा. आंबुलगा, ता. निलंगा याने विनाक्रमांकाची एचएफ डिलक्स मोटारसायकल निष्काळजीपणे, हयगईने चालवून विजयकुमार चालवत असलेल्या नमूद मो.सा. ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात पाठीमागे बसलेल्या मनिषा  गुरव या खाली पडुन त्यांच्या डोक्यास गंभीर मार लागल्याने त्या मयत झाल्या. अशा मजकुराच्या विजयकुमार बिराजदार यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन श्रीकृष्ण काळे याच्याविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अन्वये गुन्हा दि. 08.08.2020 रोजी नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद : अक्षय भालचंद्र माने व सुरज कैलास इंगळे, दोघे रा. सांजा रोड, उस्मानाबाद हे दोघे दि. 07.08.2020 रोजी 19.30 वा. सु. उस्मानाबाद येथील साई हॉटेल समोरील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वरुन पायी चालत जात होते. दरम्यान चालक- भास्कर लक्ष्मण टेकाळे, रा. बेबलेवाडी, ता. पाटोदा याने मिनी ट्रक क्र. एम.एच. 23 एयु 2000 हा निष्काळजीपणे चालवून अक्षय माने व सुरज इंगळे या दोघांना पाठीमागुन धडक दिल्याने ते दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अशा मजकुराच्या अक्षय माने यांच्या फिर्यादीवरुन चालक- भास्कर टेकाळे याच्याविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 अन्वये गुन्हा दि. 08.08.2020 रोजी नोंदवला आहे.

No comments