Header Ads

उस्मानाबाद : मनाई आदेश झुगारुन व्यवसाय केला, गुन्हा दाखल


उस्मानाबाद (श.): कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन शौकत शफीक शेख, रा. सांजा रोड, उस्मानाबाद यांनी दि. 20.08.2020 रोजी 20.45 वा. उस्मानाबाद येथील ताजमहल टॉकीज जवळील ‘बिर्याणी सेंटर’ मध्ये ग्राहकांना जेवण देत असतांना पो.ठा. उस्मानाबाद (श.) च्या पथकास आढळले. यावरुन पोउपनि- श्री. दिनेश जाधव यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह कोविड- 19 उपाययोजना नियम- 11 सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.


नाकाबंदी दरम्यान 159 कारवाया- 35,100 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त


उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 20.08.2020 रोजी नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 159 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 35,100 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.

 


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 14 पोलीस कारवायांत 3,400/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 20.08.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 8 कारवायांत- 1,600/- रु. दंड प्राप्त.

2)सार्वजनिक स्थळी मास्क न लावणे: 2 कारवायांत- 1,000/- रु. दंड प्राप्त.

3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 4 कारवायांत 800/-रु. दंड प्राप्त.No comments