Header Ads

मनाई आदेश झुगारुन तंबाखुजन्य पदार्थाची विक्री केली, गुन्हा दाखल

उस्मानाबाद (श.): कोविड- 19 संसर्गास आळा बसावा यासाठी जिल्ह्यात विविध मनाई आहदेश लागू आहेत. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन अतिश अनिल क्षिरसागर, रा. भिमनगर, उस्मानाबाद यांनी दि. 30.08.2020 रोजी 18.00 वा. सु. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उस्मानाबाद समोर स्वत:च्या पानटपरीमध्ये तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री करत असतांना पो.ठा. उस्मानाबाद (श.) यांच्या पथकास आढळले. यावरुन पोउपनि- श्री. शकील शेख यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना नियम- 11 सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 184 कारवाया- 38,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 30.08.2020 रोजी नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 184 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 38,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 12 पोलीस कारवायांत 2,400/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 30.08.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 8 कारवायांत- 1,600/- रु. दंड प्राप्त.

2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 4 कारवायांत 800/-रु. दंड प्राप्त.

No comments