Header Ads

मनाई आदेशांचे उल्लंघन 17 पोलीस कारवायांत 3,700/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद -  कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 17.08.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 8 कारवायांत- 1,600/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक स्थळी मास्क न लावणे: 1 कारवाईत- 500/- रु. दंड प्राप्त.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 8 कारवायांत 1,600/-रु. दंड प्राप्त.

नाकाबंदी दरम्यान 188 कारवाया- 44,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद -  कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 17.08.2020 रोजी नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 188 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 44,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.

No comments