Header Ads

लोहारा : मनाई आदेश झुगारुन आंदोलन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखललोहारा: तालुक्यातील कानेगाव येथे मनाई आदेश झुगारुन आंदोलन  करणाऱ्यांवर तिघांवर  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कोविड- 19 संसर्गाच्या अनुशंगाने  जिल्हाधिकारी तथ अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांनी विविध मनाई ओदश जारी केले आहेत. असे असतांनाही ते मनाई आदेश झुगारुन 1)‍ विवेक बब्रुवान बनसोडे 2) नारायण साहेबराव लोभे 3) लिंबराज तुकाराम पाटील- कदम  रा. कानेगाव, ता. लोहारा अशा तिघांनी दि. 17.08.2020 रोजी 14.00 वा. सु. मौजे कानेगाव ग्रामपंचायत येथे ग्रामपंचायत कार्यालयास ‘टाळे ठोक’ आंदोलन केले.

यावरुन पोलीस नाईक- पोपट क्षिरसागर यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद 3 व्यक्तींविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना नियम- 11 सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

No comments