Header Ads

मनाई आदेश झुगारुन व्यायामशाळा चालु ठेवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

पोलीस ठाणे, उस्मानाबाद (श.): कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश अंमलात आहेत. त्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करुन प्रशांत जयसिंग वीर, रा. बार्शी नका, उस्मानाबाद यांनी दि. 13.08.2020 रोजी 20.30 वा. सु उंबरे कोठा, उस्मानाबाद येथील ‘राजमुद्रा जीम’ विनापरवाना चालू ठेवली. यावरुन पो.ठा. तुळजापूर येथील पोउपनि- श्री. दिनेश जाधव यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 108 कारवाया- 24,900 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 13.08.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 108 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 24,900 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 15 पोलीस कारवायांत 3,300/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 13.08.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 12 कारवायांत- 2,400/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 3 कारवायांत 900/-रु. दंड प्राप्त.

No comments