Header Ads

उमरगा ; प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेर पडणाऱ्या चौघांवर गुन्हा दाखल

 उमरगा: उमरगा तालुक्यातील मौजे तुरोरी या गावात कोविड- 19 संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे प्रतिबंधीत क्षेत्र घोषीत करण्यात आले आहेत. त्या क्षेत्रातून विनाकारण ये-जा करण्यास मनाई आहे. असे असतांनाही 1) महेश कराळे 2) योगेश कराळे 3) अजय घोडके 4) रविंद्र धानोरे असे चौंघे दि. 01.08.2020 रोजी सकाळी 08.30 वा. सु. या प्रतिबंधीत क्षेत्राच्या बाहेर विनाकारण पडले. यावरुन पोकॉ- चंद्रकांत फडतरे यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद चौघांविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना नियम- 11 सह आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 151 कारवाया- 33,600 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद  कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 31.07.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 151 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 33,600 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.
मनाई आदेशांचे उल्लंघन 17 पोलीस कारवायांत 4,000/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद : कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.31.07.2020 रोजी खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 13 कारवायांत- 2,600/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 2 कारवायांत- 1,000/-रु. दंड प्राप्त.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 2 कारवायांत 400/-रु. दंड प्राप्त.

No comments