Header Ads

मनाई आदेशांचे उल्लंघन 34 पोलीस कारवायांत 6,800/-रु. दंड वसुल
उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 09.08.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 28 कारवायांत- 5,600/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 6 कारवायांत 1,200/-रु. दंड प्राप्त.

नाकाबंदी दरम्यान 160 कारवाया- 37,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 09.08.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 160 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 37,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.
(मोटार वाहन कायदा अंतर्गत इ- चलन यंत्राद्वारे कारवाई करतांना वाहतुक पोलीस.)अवैध मद्य विरोधी कारवाई

पोलीस ठाणे, वाशी: जालींधर मच्छिंद्र घोडके, रा.घाटपिंपरी, ता.वाशी हा दि. 09.08.2020 रोजी मौजे घाटपिंपरी शिवारातील पत्रा शेडसमोर दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने देशी दारुच्या 46 बाटल्या (किं.अं. 2,392/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना स्था.गु.शा. च्या पथकास आढळला. यावरुन त्याच्याविरुध्द म.दा.का. कायदा अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

No comments