कोरोना : उस्मानाबाद जिल्ह्यात २७ ऑगस्ट रोजी ११० रुग्णाची भरउस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात गुरुवार दि. २७ ऑगस्ट रोजी ११० कोरोना रुग्णाची भर पडली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णाचा आकडा पाच हजार पार केला आहे. 

वाचा सविस्तर 


No comments