वाशी : निष्काळजीपणे वाहन चालवल्या प्रकरणी एकास एक हजार दंडाची शिक्षा
पो.ठा., वाशी: निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याबद्दल पो.ठा. वाशी येथील गु.र.क्र. 75/2020 हा भा.दं.सं. कलम- 279 नुसार दाखल होता. त्या खटल्याच्या सुनावनीत मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, वाशी यांनी एका आरोपीस दोषी ठरवून एक हजार दंडाची शिक्षा आज दि. 14.07.2020 रोजी सुनावली आहे.
नाकाबंदी दरम्यान 363 कारवाया- 94,600 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा, गर्दी टाळावी या उद्देशाने जमावबंदी व विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 13.07.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 363 कारवाया करण्यात आल्या. यातुन 94,600 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले.मनाई आदेशांचे उल्लंघन 194 पोलीस कारवायांत 40,300/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि. 13.07.2020 रोजी खालील दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 117 कारवायांत- 23,400/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 51 कारवायांत- 10,200/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग टाळुन दुकाना समोर गर्दी निर्माण केली इत्यादी प्रकरणांत 24 कारवायांत 5,700/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
4)कार- मोटारसायकलवर जादा प्रवासी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारवाहनांतील प्रवासी मर्यादेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी 2 कारवायांत 1,000/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.


No comments