Header Ads

कळंब : निकृष्ट सोयाबीन बियाणे पुरवून फसवणुक, गुन्हा दाखल

 कळंब: ग्रीनगोल्ड सीड्स प्रा. लि., वाळुज, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद या बियाणे उत्पादक कंपनीचे संचालक संदीप मच्छींद्र बावीसकर- यांनी स्वत:च्या- कंपनीच्या आर्थिक फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना दर्जाहीन सोयाबीन बियाणे पुरवठा केला. यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. अशा प्रकारे संबंधीत बियाणे उत्पादक कंपनीने शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणुक केली आहे. अशा मजकुराच्या श्री. विरेश विलास अंधारी, बियाणे निरीक्षक तथा कृषी अधिकारी, कळंब यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन वर नमूद कंपनी विरुध्द भा.दं.सं. कलम- 420 सह बी- बियाणे कायदा व बी- बियाणे नियम अन्वये पो.ठा. कळंब येथे गुन्हा दि. 12.07.2020 रोजी नोंदवला आहे.

No comments