Header Ads

रस्ता अपघात, तरुण मयत
 मुरुम: संजय ज्ञानु राठोड, वय 36 रा. शिवाजीनगर तांडा, उमरगा हे दि. 18.06.2020 रोजी दुपारी 14.00 वा. सु. दाळींब शिवारातील कदेरकडे जाणाऱ्या कच्चा रस्त्याने पायी चालत जात होते. यावेळी मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एआर 7691 च्या अज्ञात चालकाने मो.सा. निष्काळजीपणे चालवून बाबु राठोड यांना पाठीमागून जोराची धडक दिली. अपघातानंतर चालक जखमीस मदत न करता, अपघाताची खबर पोलीसांना न देता घटनास्थळावरुन निघून गेला. या अपघातात बाबु राठोड हे गंभीर जखमी होउन वैद्यकीय उपचारादरम्यान मयत झाले. अशा मजकुराच्या बाबु ज्ञानु राठोड यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद मो.सा. च्या अज्ञात चालकाविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 134 (अ)(ब) अन्वये गुन्हा दि. 07.07.2020 रोजी नोंदवला आहे.No comments