Header Ads

पाहिजे - फरार असलेले 2 आरोपी अटकेत
 उस्मानाबाद - पोलीस अधीक्षक श्री. राज तिलक रौशन व  अपर पोलीस अधीक्षक  संदीप पालवे यांनी गंभीर गुन्ह्यातील पाहिजे- फरारी आरोपींचा शोध मोहिम उघडली आहे. त्या अनुषंगाने दि. 08.07.2020 रोजी स्था.गु.शा. चे पथक पाहिजे- फरारी आरोपींच्या शोधकामी कळंब तालुक्यात गस्त करत होते. दरम्यान पथकास मौजे कन्हेरवाडी पाटी जवळ एक व्यक्ती संशयीत रित्या फिरतांना आढळला. पथकाची चाहुल लागताचा तो पळू लागल्याने पोलीसांनी त्यास पकडून विचारपुस केली असता प्रथम त्याने उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. पोलीसांनी त्यास ताब्यात घेउन त्याच्या पुर्व इतिहासाची पडताळणी केली असता त्याचे नाव- रामा कल्याण काळे उर्फ रामेश्वर, वय 55 वर्षे, रा. ईटकूर पारधी पिढी, ता. कळंब असे समजले. तसेच त्याच्यावर पुणे जिल्ह्यात, कर्नाटक राज्यात गंभीर गुन्हे दाखल असुन तो विविध गुन्ह्यातील पाहिजे- फरारी आरोपी आहे. पोलीसांनी त्याच्याविरुध्द म.पो.का. कलम- 122 अन्वये गुन्हा दाखल करुन त्यास पुढील कारवाईस्तव पो.ठा. कळंब यांच्या ताब्यात दिले आहे.

दुसऱ्या घटनेत, लोहारा पो.ठा. गु.र. क्र. 05/2010 या महाराष्ट्र विद्यापिठ- मंडळ आणि तत्सम परिक्षा कायदा अंतर्गत गुन्ह्यातील पाहीजे आरोपी- नारायण मनोहर राठोड, वय 32 रा. होळी तांडा (ह.मु. जकेकुरवाडी) हा पोलीसांना गेली 10 वर्षापासुन हवा होता. त्‍यास स्था.गु.शा. च्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. 09.07.2020 रोजी ताब्यात घेउन उर्वरीत तपासकामी पो.ठा. लोहारा च्या ताब्यात दिले आहे.
या दोन्ही कारवाया स्था.गु.शा. चे पो.नि. श्री. दगुभाई शेख यांच्या मार्गदर्शनाखालील पोउपनि श्री. आण्णाराव खोडेवाड, सपोफौ- खोत, पोहेकॉ- रोकडे, जगदाळे, जगताप, प्रमोद थोरात, पोना- हुसेन सय्यद, अमोल चव्हाण, कावरे, पोकॉ- लाव्हरेपाटील, सर्जे यांच्या पथकाने केली आहे.

No comments