उमरगा: विनापरवाना जिल्हा प्रवेश करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल उमरगा: कोविड- 19 संसर्गाच्या अनुशंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष यांनी विविध मनाई आदेश जारी केले आहेत. त्याप्रमाणे विनापरवाना जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन महेश बसवराज निंगदाळे, रा. काळे प्लॉट, उमरगा हे दि. 11.07.2020 रोजी पुणे जिल्ह्यातून उमरगा येथे येउन राहिले. अशा प्रकारे त्यांनी कोविड- 19 संसर्गाची शक्यता निर्माण करण्याची निष्काळजीपणाचे कृत्य केले.

यावरुन उमरगा पो.ठा. चे पोकॉ- बाबुराव राउत यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन महेश निंगदाळे यांच्याविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह आपत्ती व्यवस्थान कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा दि. 30.07.2020 रोजी नोंदवला आहे.

मद्य विक्री प्रतिबंधक कारवाया

पोलीस ठाणे, लोहारा: एक अनोळखी व्यक्ती दि. 29.07.2020 रोजी 14.30 वा. सु. मौजे कास्ती (बु.) येथील एका मंगलकार्यालया जवळील रस्त्याने हिरो होंडा मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एक्स 1461 वर दारुची विनापरवाना वाहतुक करत असतांना पो.ठा. लोहारा च्या पथकास आढळला. पोलीसांची चाहुल लागताच तो मो.सा. जागीच सोडून पळून गेला. पोलीसांनी घटनास्थळावरील देशी दारुच्या 67 बाटल्या (किं.अं. 4,020/-रु.) सह वाहतुकीस वापरलेली मो.सा. जप्त केली आहे. यावरुन संबंधीत अनोळखी व्यक्तीविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.


पोलीस ठाणे, ढोकी: गोकुळ साहेबराव कोळी, रा. हिंगळजवाडी, ता. उस्मानाबाद हा दि. 29.07.2020 रोजी मौजे हिंगळजवाडी येथील संकल्प ढाबा येथे दारुचा विनापरवाना विक्री व्यवसाय करत असतांना पो.ठा. ढोकी च्या पथकास आढळला. पोलीसांची चाहुल लागताच तो पळून गेला. पोलीसांनी घटनास्थळावरील देशी- विदेशी दारुच्या 11 बाटल्या जप्त केल्या असुन नमूद व्यक्तीविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.


पोलीस ठाणे, मुरुम: व्यंकट श्रीधर सगर, रा. काळनिंबाळा (पुर्व), ता. उमरगा हा दि. 29.07.2020 रोजी आपल्या राहत्या घराच्या बाजूस दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने देशी दारुच्या 19 बाटल्या (किं.अं. 988/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना पो.ठा. मुरुम च्या पथकास आढळला. यावरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.

No comments