विनापरवाना जिल्हा प्रवेश करणाऱ्यावर गुन्हा दाखलपोलीस ठाणे, उमरगा: कोविड- 19 संसर्गाच्या अनुशंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यात मा. जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष यांनी विविध मनाई आदेश जारी केले आहेत. त्याप्रमाणे विनापरवाना जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन 1) राम बळी कांबळे 2) सुरेखा राम कांबळे, दोघे रा. नाईचाकुर, ता. उमरगा हे पती- पत्नी दि. 31.07.2020 रोजी बाहेर जिल्ह्यातून मौजे नाईचाकुर येथे आले. अशा प्रकारे त्यांनी कोविड- 19 संसर्गाची शक्यता निर्माण करण्याची निष्काळजीपणाचे कृत्य केले.  यावरुन उमरगा पो.ठा. चे पोना- दत्तात्रय शिंदे यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद पती- पत्नी विरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह आपत्ती व्यवस्थान कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा दि. 31.07.2020 रोजी नोंदवला आहे.


नाकाबंदी दरम्यान 139 कारवाया- 32,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 30.07.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 139 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 32,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


 मनाई आदेशांचे उल्लंघन 33 पोलीस कारवायांत 9,300/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.30.07.2020 रोजी खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 18 कारवायांत- 3,600/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 7 कारवायांत- 3,500/-रु. दंड प्राप्त.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 6 कारवायांत 1,200/-रु. दंड प्राप्त.

4)कार- मोटारसायकलवर जादा प्रवासी बसवणे: 2 कारवायांत 1,000/- रु. दंड प्राप्त.

No comments