Header Ads

मनाई आदेश झुगारला, 3 व्यक्तींना प्रत्येकी 600/-रु. दंडाची शिक्षा
कळंब: कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द पोलीसां तर्फे खटले दाखल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, कळंब यांनी पो.ठा. कळंब येथील भा.दं.सं. कलम- 188, 269 नुसार दाखल गु.र.क्र. 124, 133, 144 /2020 या 3 गुन्ह्यांतील 3 आरोपींस प्रत्येकी 600/-रु. दंडाची शिक्षा आज दि. 13.07.2020 रोजी सुनावली आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 182 कारवाया- 67,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद  कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा, गर्दी टाळावी या उद्देशाने जमावबंदी व विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 12.07.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 182 कारवायांत 67,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 101 पोलीस कारवायांत 25,600/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद  कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि. 12.07.2020 रोजी खालील दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 70 कारवायांत- 14,000/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 9 कारवायांत- 4,500/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग टाळुन दुकाना समोर गर्दी निर्माण केली इत्यादी प्रकरणांत 16 कारवायांत 4,100/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
4)कार- मोटारसायकलवर जादा प्रवासी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारवाहनांतील प्रवासी मर्यादेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी 6 कारवायांत 3,000/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.


No comments