लोहारा : अवैध वाळू वाहतूक करणारा ट्रक जप्तस्थानिक गुन्हे शाखा: स्था.गु.शा. चे पोउपनि- श्री पांडुरंग माने यांच्यासह पोना- हुसेन सय्यद, अमोल चव्हाण, पोकॉ- अविनाश मारलापल्ले यांचे पथक दि. 26.07.2020 रोजी पो.ठा. लोहारा हद्दीत रात्र गस्त करत होते. दरम्यान चालक- शिंदबाज दाऊद सय्यद, रा. लोहारा, व ट्रक सहायक- आकाश शहाजी दळवी, रा. मोघा, ता. लोहारा हे दोघे ट्रक क्र. के.ए. 14 सीपी 5333 ने सुमारे 5 ब्रास वाळु (गौण खनिज) विनापरवाना वाहुन नेत असतांना पथकास आढळले. यावरुन पथकाने तो ट्रक जप्त करुन लोहारा पो.ठा. च्या ताब्यात दिला आहे. उर्वरीत कारवाई ही महसूल प्रशासनाशी संपर्क साधून केली जाणार आहे. 

नाकाबंदी दरम्यान 182 कारवाया- 42,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद -  कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा, गर्दी टाळावी या उद्देशाने जमावबंदी व विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 26.07.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 182 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 42,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 59 पोलीस कारवायांत 12,700/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद - कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.26.07.2020 रोजी खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 41 कारवायांत- 8,200/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 2 कारवायांत- 1,000/-रु. दंड प्राप्त.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 15 कारवायांत 3,000/-रु. दंड प्राप्त.
4)कार- मोटारसायकलवर जादा प्रवासी बसवणे: 1 कारवाईत 500/- रु. दंड प्राप्त.

No comments