उस्मानाबाद : दुकानांसंबंधीचे मनाई आदेश झुगारले : पोलीसांतर्फे 3 गुन्हे दाखलउस्मानाबाद : कोविड- 19 रोगाच्या संक्रमनास आळा बसावा यासाठी मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष- आपत्ती व्यवथापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांच्या आदेशाने उस्मानाबाद शहरात / जिल्ह्यात विविध मनाई आदेश अंमलात आहेत. या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द खालील गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

1) उस्मानाबाद नगरपरीषद हद्दीत अत्यावश्यक सेवा- दुकाने, आस्थापना वगळता संचारबंदी अंमलात असुन वेळेचे बंधन आहे. या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन सुरेश यशवंत यरकळ, रा. वेदांतनगर, उस्मानाबाद यांनी दि. 13.07.2020 रोजी 17.30 वा. सु. आयसीआयसीआय बँके जवळील दुध- ब्रेड विक्रीचे दुकान व्यवसायास चालू ठेउन दुकाना समोर ग्राहकांची गर्दी केली असतांना पो.ठा. आनंदनगर यांच्या पथकास आढळले.

2) रोहित राजेंद्र निंबाळकर यांनी आज दि. 14.07.2020 रोजी साठे चौक, उस्मानाबाद येथील आपले चहाचे हॉटेल व्यवसायास चालू ठेवल्याचे उस्मानाबाद (श.) पो.ठा. च्या पथकास आढळले.

            3) उमेश आप्पाराव कारागीर यांनी आज दि. 14.07.2020 रोजी पतंगे रोड, उमरगा येथील आपले ‘फेसलूक हेअर सलून’ हे दुकान व्यवसायास चालू ठेवले असतांना स्वत: मास्क वापरला नाही. तसेच पुरेशा सुरक्षीत अंतराचे पालन केले नसल्याचे पो.ठा. उमरगा यांच्या पथकास आढळले.

यावरुन पोलीसांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद आरोपींविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाय योजना नियम- 11 अन्वये संबंधीत पो.ठा. येथे स्वतंत्र 3 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments