Header Ads

पाच वर्षांपासुन पाहिजे (Wanted) असलेला आरोपी अटक
उस्मानाबाद - वाशी पो.ठा. गु.र. क्र. 81/2015 या खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातील आरोपी- देवराव शिवराम शिंदे उर्फ देविदास, वय 35 वर्षे रा. पारधी पिढी, मोहा, ता. कळंब हा पोलीसांना गेली 5 वर्षापासुन हवा होता. त्‍यास स्था.गु.शा. च्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. 07.07.2020 रोजी ताब्यात घेउन उर्वरीत तपासकामी पो.ठा. भूम च्या ताब्यात दिले आहे.
ही कारवाई स्था.गु.शा. चे पो.नि. श्री. दगुभाई शेख यांच्या मार्गदर्शनाखालील सपोनि श्री. आशिष खांडेकर, सपोफौ- मधुकर घायाळ, पोहेकॉ- तानाजी माळी, धनंजय कवडे, पोना- समाधान वाघमारे, महेश घुगे, यांच्या पथकाने केली आहे.

 मनाई आदेशांचे उल्लंघन 94 पोलीस कारवायांत 20,900/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद -  कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष- आपत्ती निवारण प्राधिकरण यांचा आदेश आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि. 07.07.2020 रोजी खालील मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 82 कारवायांत- 16,400/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 7 कारवायांत- 3,500/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग टाळुन दुकाना समोर गर्दी निर्माण केली इत्यादी प्रकरणांत 5 कारवायांत 1,000/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.

No comments