Header Ads

मुरुम : अपघात, 2 गुन्हे दाखल


पोलीस ठाणे, मुरुम: मुजाहीद अकबरअली शेख, रा. दाळींब, ता. उमरगा हे दि. 21.06.2020 रोजी 19.15 वा. सु. मौजे दाळींब येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 हा पायी चालत ओलांडत होते. दरम्यान मो.सा. क्र. एम.एच. 25 जे 5072 चा चालक- महेंद्र मोहन गायकवाड, रा. कोराळ, ता. उमरगा यांनी मो.सा. निष्काळजीपणे, हयगईने चालवून मुजाहीद शेख यांना जोराची धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर जखमीस वैद्यकीय उपचाराची तजबीज न करता, अपघाताची खबर पोलीसांना न देता नमूद मो.सा. चालक घटनास्थळावरुन वाहनासह निघून गेला. अशा मजकुराच्या मुजाहीद शेख यांच्या प्रथम खबरेवरुन नमूद मो.सा. चालकाविरुध्द गुन्हा दि. 21.06.2020 रोजी नोंदवला आहे.
पोलीस ठाणे, लोहारा: नंदु माणीक पवार, रा. माकणी, ता. लोहारा हे दि. 13.06.2020 रोजी सकाळी 10.30 वा. सु. मौजे माकणी गावातील रस्त्याने त्यांच्या स्कॉर्पीओ वाहन क्र. एम.एच. 13 एझेड 4276 मध्ये गावातीलच- सरोजा पवार व अन्य चार स्त्रीया मजुरीसाठी शेतात घेउन जात होते. यावेळी नंदु पवार यांनी स्कॉर्पीओ वाहन निष्काळजीपणे चालवून ते अनियंत्रीत झाल्याने रस्त्याच्या खाली जाउुन खड्ड्यात धडकली. या अपघातात स्कॉर्पीओ मधील सरोजा पवार यांच्यासह अन्य चार स्त्रीया गंभीर जखमी झाल्या आहेत. अशा मजकुराच्या सरोजा पवार यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या जबाबावरुन नमूद स्कॉर्पीओ चालका विरुध्द गुन्हा दि. 22.06.2020 रोजी नोंदवला आहे.

No comments