तुळजापूर: पोलीसांच्या कर्तव्यात अडथळा, गुन्हा दाखलपोलीस ठाणे, तुळजापूर: तुळजापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस कॉन्स्टेबल- अमोल भोपळे दि. 06.05.2020 रोजी 00.15 वा. सु. तुळजापूर शहरात मोटारसायकल गस्त करीत होते. यावेळी योगेश अचित देवकर रा. वासुदेव गल्ली, तुळजापूर हा नाका- तोंडास मास्क न बांधता, संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन करुन विनाक्रमांकाच्या मो.सा. वर फिरत होता. यावर पोलीस कॉन्स्टेबल अमोल भोपळे यांनी त्यास हटकले असता त्याने जवळचा स्टिल डबा त्यांच्या डोक्यात मारुन, धक्काबुक्की करुन अंधाराचा फायदा घेउन पळुन गेला. अशा प्रकारे वरील आरोपीने लोकसेवकाच्या (पोलीसाच्या) शासकीय कर्तव्यात जाणीवपुर्वक अडथळा केला. अशा मजकुराच्या पो.कॉ- अमोल भोपळे यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन वरील आरोपींविरुद भा.दं.वि. कलम- 353, 333, 332, 188, 269 सह, साथीचे रोग प्रतिबंध कायदा कलम- 2, 3, 4 अन्वये गुन्हा दि. 06.05.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 18 वाहने जप्त.”

उस्मानाबाद जिल्हा: लॉकडाउनचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 05.05.2020 रोजी शहर वाहतुक शाखा- 6, परंडा पो.ठा.- 12 अशी एकुण 18 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

आदेश डावलून क्वारंटाईन इसमांचा सार्वजनिक वावर, 
फळ विक्री केली, केशकर्तनालय उघडले, 3 गुन्हे दाखल.

उस्मानाबाद जिल्हा: मा.जिल्हा दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करुन यासीन शरीफ बागवान रा. खाजानगर, उस्मानाबाद याने दि. 05.05.2020 रोजी मदीना चौक, उस्मानाबाद येथे गाड्यावर फळ विक्री केली. तर, याच दिवशी धनराज दगडू गोरे रा. खडकपुरा, उस्मानाबाद यांनी मदीना चौक, उस्मानाबाद येथील त्यांचे केशकर्तनालय चालू ठेउन ग्राहकांची गर्दी केली असल्याचे पो.ठा. उस्मानाबाद (श.) यांच्या पथकास आढळले. तसेच, लॉकडाऊन काळात उस्मानाबाद जिल्ह्यात विनापरवाना प्रवेश बंदी असतांनाही सोलापूर जिल्ह्यातून आडवाटेने प्रवास करत पोलीस नाकाबंदीस टाळून उस्मानाबाद जिल्ह्यात मौजे नंदगांव येथे आलेले 1)हनमंत लक्ष्मण साळुंखे 2)वैशाली हनमंत साळुंखे दोघे रा. नंदगांव, ता. तुळजापूर यांना प्रशासनाने क्वारंटाईन केले असतांनाही त्यांनी दि. 05.05.2020 रोजी नाका- तोंडास मास्क न लावता सार्वजनिक ठिकाणी वावरुन निष्काळजीपणाचे कृत्य केले. यावरुन वरील सर्वांविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269, 270 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाय योजना नियम- 11 सह, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) सह, साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा कलम- 2, 3, 4 अन्वये स्वतंत्र 3 गुन्हे दि. 05.05.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments