तळीरामासाठी खुशखबर : उस्मानाबाद जिल्ह्यात दारू विक्री सुरुउस्मानाबाद - लॉकडाऊन ४. ० मध्ये  तळीरामासाठी खुशखबर आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेली दोन महिने बंद असलेली दारू दुकाने सुरु होणार आहेत. सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते दुपारी २ पर्यंत  दारूची दुकाने उघडण्यास जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ - मुंडे यांनी परवानगी दिली आहे.


दारू विक्री करताना, अनेक कडक नियम घालण्यात आले आहेत. ही दारू फक्त दारू पिण्याचा परवाना असणाऱ्या लोकांनाचा विक्री करावी तसेच दुकानासमोर पाच पेक्षा अधिक लोक थांबता कामा नये, असे आदेशात म्हटले आहे. 

काय आहेत नियम ? 

प्रत्येक सिलबंद किरकोळ मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानाच्या प्रवेशद्वारावर दर्शनी भागात सहजरित्या दिसेल असा फलक लावण्यात येईल.या फलकावर दुकानाच्या कामकाजाच्या सुधारित वेळा, एका वेळी दुकानासमोर 5 पेक्षा अधिक व्यक्ती असू नयेत.Social Distancing व Mask चा वापर अनिवार्य आहे.सर्व ग्राहकांचे थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल.ज्यास सर्दी,खोकला व ताप यासारखी लक्षणे आहेत, अशा व्यक्तींनी दुकानात प्रवेश करु नये.दुकानात मद्य प्राशन करता येणार नाही.परिसरात थुंकण्यास सक्त मनाई आहे.दुकानदाराकडून, ग्राहकांकडून नियमभंग झाल्यास त्यांचेविरुध्द प्रचलित कायद्यान्वये कडक कारवाई केली जाईल, अशा आशयाचा तपशील छापण्यात येईल. कोणतीही खाद्यगृह, मद्यविक्री आस्थापना अथवा केवळ बसून पिण्याची सोय असलेली आस्थापनामधूनमद्यविक्री होणार नाही.

वरील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करण्याच्या अटींवर जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या अधिकारानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपरिषद हद्दीमधील मॉल्स,बाजार संकुल व बाजारातील मद्यविक्री दुकाने वगळून तसेच कंटेनमेंट झोन मधील मद्यविक्री दुकाने वगळून, जिल्ह्यातील इतर एफएल-II, सीएलएफएलटीओडी-III(वाईनशॉप), एफएलबीआर- II (बिअरशॉपी), सीएल-III (देशी दारु किरकोळ विक्री दुकाने) या अनुज्ञप्त्या दि.19 मे 2020 पासून सकाळी 8.00 ते दुपारी2.00 या वेळेत (सोमवार ते शनिवार या दिवशी) सुरु करण्याची परवानगी देत आहे.

या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,2005 च्या कलम 51 ते 60 अन्वये तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये गुन्हा दाखल होण्यास पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल आणि पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.त्याच प्रमाणे अशा व्यक्ती किंवा संस्था महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र असतील. या आदेशाचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुज्ञप्ती तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
No comments