Header Ads

मास्क न लावता सार्वजनिक ठिकाणी वावर, नदी पात्रात एकत्र जमले, गुन्हे दाखल


उस्मानाबाद जिल्हा: उस्मानाबाद जिल्ह्यात दि.25.04.2020 रोजी शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन मौजे ढगपिंप्री येथे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकून, नाका-तोंडास मास्क न लावता, विषाणुचा संसर्ग होईल अशा निष्काळजीपणाचे कृत्य करणारे 1)लक्ष्मण पंडीत येवारे उर्फ बापु रा. ढगपिंप्री, ता. परंडा, तर शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन हिंगणगाव शिवारातील मांजरा नदी पात्रात एकत्र येणारे 2)इंद्रजीत सारंग कदम 3)सुनिल शिवाजी जाधव 4)पंडीत सोपान भिसे सर्व रा. हिंगणगाव, ता. कळंब या सर्वांविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 186, 188, 269, 504, सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाय योजना नियम- 11 सह, अन्वये स्वतंत्र 2 गुन्हे संबंधीत पो.ठा. येथे दि. 25.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

लॉकडाउन: दि.25.4.20 रोजी 796 पोलीस कारवायांत 2,23,400/-रु. दंड वसुल.

उस्मानाबाद जिल्हा: लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचा आदेश झाला आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत खालील चार प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: रस्ता, बाजार, ईमारती इत्यादी ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर एकुण 517 कारवाया करुन 1,03,400/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी नाक- तोंड न झाकणे (मास्क न वापरणे): 141 कारवाया करुन 10,500/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: किराणा- भाजी दुकाने, जिवनावश्यक वस्तु दुकाने इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 96 कारवाया करुन 25,300/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 7 कारवाया करुन 7,000/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
5)कार- मोटारसायकलवर प्रवाशी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारसायकलवर फक्त चालक स्वत:, तर कार मध्ये चालकाशिवाय फक्त एक प्रवासी अशी मर्यादा आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांविरुध्द 35 कारवाया करुन 17,200/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
तर आज रोजी याच प्रकरणांत विविध कारवाया सुरु आहेत.


लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 58 वाहने जप्त.”
उस्मानाबाद जिल्हा: लॉकडाउनचा व संचारबंदीचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 25.04.2020 रोजी उस्मानाबाद (शहर)- 7, तामलवाडी- 1, तुळजापूर- 16, कळंब- 11, परंडा- 8, शहर वाहतुक शाखा- 15, अशी एकुण 58 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

No comments