Header Ads

लॉकडाउन: छुप्या मार्गाने- विनापरवाना जिल्हा प्रवेश, 5 गुन्हे दाखल


उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सर्व सिमा विनापरवाना प्रवासास बंद केल्या आहेत. तरीही पोलीस नाकाबंदी टाळून छुप्या मार्गाने पुढील इसम- 1)अबुलवफा अबुलफत्ता 2)शिवलाल दुबे 3)पाशा सुंबेकर तीघे रा. लोहारा हे दि. 23.04.2020 ते 27.04.2020 कालावधीत बाहेर जिल्ह्यातून लोहारा येथे आले. तर, 4)भगवान शिंदे 5)भक्ती शिंदे दोघे रा. कराठी, ता. उमरगा 6)सोमनाथ कांबळे रा. दाबका, ता. उमरगा हे सर्व दि. 17.04.2020 ते 18.04.2020 कालावधीत अनुक्रमे- मुंबई व पुणे येथून आपापल्या गावी आले. तर, 7)सचिन आडसुळ 8)मुक्ता आडसुळ दोघे रा. बाभळगांव, ता. बार्शी 9)प्रविण सोनवणे रा. खानापुर, ता. परंडा हे सर्व दि. 29.04.2020 रोजी पुणे यथून  अनुक्रमे- मौजे पाठसांगवी व खानापूर येथे आले.
अशा रितीने वरील सर्वांनी लॉकडाउन संबंधी विविध आदेशांचे- कायद्याचे उल्लंघन केले. अशा मजकुराच्या संबंधीत गावच्या पोलीस पाटील- ग्रामसेवक- तलाठी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन वरील व्यक्तीविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना क.- 11 अन्वये स्वतंत्र 14 गुन्हे दि. 28.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments