Header Ads

आदेशाचे उल्लंघन करुन हॉटेल चालू ठेवले, गुन्हा दाखलउस्मानाबाद - .जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करुन अब्दुलअलीम अब्दुलगणी कुरेशी रा. आनंदनगर, उस्मानाबाद यांनी दि. 24.04.2020 रोजी आनंदनगर येथील त्यांचे ‘कोहिनूर हॉटेल’ ग्राहकांसाठी चालू ठेवले असतांना पो.ठा. आनंदनगर यांच्या पथकास आढळले. यावरुन त्यांच्याविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269, 271 सह, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा दि. 24.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

लॉकडाउन: दि. 23.4.20 रोजी 1,170  पोलीस कारवायांत 3,31,100/-रु. दंड वसुल.
 लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचा आदेश झाला आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत खालील चार प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: रस्ता, बाजार, ईमारती इत्यादी ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर एकुण 606 कारवाया करुन 1,20,600/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी नाक- तोंड न झाकणे (मास्क न वापरणे): 138 कारवाया करुन 69,000/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: किराणा- भाजी दुकाने, जिवनावश्यक वस्तु दुकाने इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 288 कारवाया करुन 67,400/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 15 कारवाया करुन 15,000/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
5)कार- मोटारसायकलवर प्रवाशी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारसायकलवर फक्त चालक स्वत:, तर कार मध्ये चालकाशिवाय फक्त एक प्रवासी अशी मर्यादा आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांविरुध्द 123 कारवाया करुन 59,100/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
तर आज रोजी याच प्रकरणांत विविध कारवाया सुरु आहेत.


लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 45 वाहने जप्त.”
: लॉकडाउनचा व संचारबंदीचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्‍तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 23.04.2020 रोजी उस्मानाबाद (शहर)- 5, तामलवाडी- 3, परंडा- 17, शहर वाहतुक शाखा- 20, अशी एकुण 45 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

No comments