Header Ads

क्वारंटाईन कक्षातून 9 जणांचे पलायन, गुन्हा दाखलपोलीस ठाणे तुळजापूर: प्रदीप कुमार रा. हरीयाना, हषदिपसिंग रा. पंजाब, अंकीत पाल, रिंकु पाल, मानु पाल, सोनु कुमार, अजय पाल, कुलदीप पाल, मोनु कुमार सर्व रा. उत्तर प्रदेश या सर्वांना महसुल प्रशासनाने मागासवर्गीय मुलांचे वस्तीगृह, आंबेडकर भवन, तुळजापूर येथे कॉरंटाईन करुन ठेवण्यात आले होते. दि. 19.04.2020 रोजी 02.00 वा. सु. ते सर्व जण कॉरंटाईन कक्षातून निघुन गेले. अशा प्रकारे नमुद व्यक्तींनी जाणीवपुर्वक, निष्काळजीपणे कोरोना संसर्ग पसरण्याच्या कारणास जबाबदार होण्याची कृती केली आहे. अशा मजकुराच्या मंडळ अधिकारी, तुळजापूर श्री. अनिल कुलकर्णी यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन वरील आरोपींविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269, 270 अन्वये गुन्हा दि. 19.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

लॉकडाउन: दि. 19.4.20 रोजी 680  पोलीस कारवायांत 2,15,200/-रु. दंड वसुल.
 लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचा आदेश झाला आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत खालील चार प्रकरणांत कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: रस्ता, बाजार, ईमारती इत्यादी ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर एकुण 370 कारवाया करुन 74,000/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी नाक- तोंड न झाकणे (मास्क न वापरणे): 149 कारवाया करुन 74,200/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: किराणा- भाजी दुकाने, जिवनावश्यक वस्तु दुकाने इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 131 कारवाया करुन 37,000/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 30 कारवाया करुन 30,000/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
            तर आज रोजी याच प्रकरणांत विविध कारवाया सुरु आहेत.

लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 77 वाहने जप्त.”
: लॉकडाउनचा व संचारबंदीचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्‍तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 19.04.2020 रोजी तुळजापूर- 19, उस्मानाबाद (शहर)- 22, शिराढोण- 1, शहर वाहतुक शाखा- 35, अशी एकुण 77 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

संचारबंदीत सार्वजनिक ठिकाणी वावर, क्वारंटाईन असुनही बाहेर फिरणे, 2 गुन्हे दाखल.
  उस्मानाबाद जिल्ह्यात दि.19.04.2020 रोजी होम कॉरंटाईन असतांनाही घरा बाहेर पडून सार्वजनिक ठिकाणी नाका-तोंडास मास्क न लावता, विषाणुचा संसर्ग होईल असे निष्काळजीपणाचे कृत्य करणारे 1)विष्णु अनिल वाघे रा. शिवाजीनगर, ता.उस्मानाबाद, तर सार्वजनिक ठिकाणी नाका- तोंडास मास्क न लावता फिरणारे 2)गणेश हरी होळकर रा. शिवाजीनगर 3)विकास विलास काळे रा. घारगांव, ता. परंडा या व्यक्तींविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269, 270 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना क.- 11 अन्वये स्वतंत्र 2 गुन्हे संबंधीत पो.ठा. येथे दि. 19.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments