Header Ads

लॉकडाउन- लोकसेवकाच्या आदेशाचे उल्लंघन, 3 गुन्हे दाखल...


उस्मानाबाद -  उस्मानाबाद जिल्ह्यात दि.17.04.2020 रोजी मौजे येळी येथे नाका-तोंडास मास्क न लावता सार्वजणीक ठिकाणी विनाकारण थांबलेले 1)ग्यानबा प्रभाकर पवार 2)व्यंकटेश सुरेश पाटील दोघे रा. येळी, ता. उमरगा, तर मौजे तावरजखेडा येथे आदेशाचे उल्लंघन करुन आपापल्या दुकानात तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री करणारे 3)मुरलीधर मारुती देशमुख 4)पोपट ग्यानदेव सगर दोघे रा. तावरजखेडा, ता. उस्मानाबाद या व्यक्तींविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269 सह, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये स्वतंत्र 3 गुन्हे संबंधीत पो.ठा. येथे दि. 17.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.


लॉकडाउन: दि. 17.4.20 रोजी 151  पोलीस कारवायांत 44,900/-रु. दंड वसुल.
 लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचा आदेश झाला आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत खालील चार प्रकरणांत कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: रस्ता, बाजार, ईमारती इत्यादी ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर एकुण 65 कारवाया करुन 13,000/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी नाक- तोंड न झाकणे (मास्क न वापरणे): 44 कारवाया करुन 21,100/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: किराणा- भाजी दुकाने, जिवनावश्यक वस्तु दुकाने इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 39 कारवाया करुन 7,800/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 3 कारवाया करुन 3,000/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
            तर आज रोजी याच प्रकरणांत विविध कारवाया सुरु आहेत.


लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 83 वाहने जप्त.”
 लॉकडाउनचा व संचारबंदीचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्‍तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 17.04.2020 रोजी तामलवाडी- 7, कळंब- 18, नळदुर्ग- 2, तुळजापूर- 21, शहर वाहतुक शाखा- 35, अशी एकुण 83 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

No comments