Header Ads

“पोलीसांच्या कर्तव्यात अडथळा, गुन्हा दाखल.”


पोलीस ठाणे उमरगा: लॉकडाउन काळात दि. 20.04.2020 रोजी 11.00 वा. सु. अशोक चौक, उमरगा येथे कांचन कुंभार या महिला पोलीस कर्मचारी सहका-यांसह बंदोबस्तास होत्या. यावेळी वाजीद मुक्तारमियाँ शेख रा. इंगळे प्लॉट, उमरगा हा नाका- तोंडास मास्क न लावता स्कुटर क्र. एम.एच. 25 डब्ल्यु 8705 वर तेथे आला. त्यास मास्क न लावता बाहेर न फिरण्या बाबत कांचन कुंभार यांनी  हटकले असता त्याने त्‍यांना विरोध करुन, शिवीगाळ करुन मारण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या अंगावर धावून आला. अशा प्रकारे त्याने पोलीसांच्या (लोकसेवकाच्या) शासकीय कर्तव्यात जाणीव पुर्वक अडथळा निर्माण केला. यावरुन त्याच्याविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 353, 509, 506, 188, 186, 269 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 नियम- 11 अन्वये गुन्हा दि. 20.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

लॉकडाउन: दि. 20.4.20 रोजी 458  पोलीस कारवायांत 1,42,000/-रु. दंड वसुल.
लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचा आदेश झाला आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत खालील चार प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: रस्ता, बाजार, ईमारती इत्यादी ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर एकुण 258 कारवाया करुन 51,400/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी नाक- तोंड न झाकणे (मास्क न वापरणे): 141 कारवाया करुन 66,500/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: किराणा- भाजी दुकाने, जिवनावश्यक वस्तु दुकाने इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 46 कारवाया करुन 11,900/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 13 कारवाया करुन 12,200/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
            तर आज रोजी याच प्रकरणांत विविध कारवाया सुरु आहेत.

संचारबंदी काळात, मास्क न लावता सार्वजनिक ठिकाणी वावर, दुकाने- आस्थापना उघड्या ठेवल्या 2 गुन्हे दाखल.

 संजय रामदास जाधव, रा. ईडा, ता. भुम यांनी तोंडास मास्क न बांधल्याबद्दल दि. 20.04.2020 रोजी पोलीसांनी त्यांच्यावर 500/-रु. ची दंडात्मक कारवाई केली होती. तरीही दि.21.04.2020 रोजी 1)संजय जाधव हे स्वत: सोबत पत्नी 2)सोजरबाई जाधव हिच्यासह सार्वजनिक ठिकाणी नाका-तोंडास मास्क न लावता, विषाणुचा संसर्ग होईल अशा निष्काळजीपणाचे कृत्य करतांना आढळले. तर मा.जिल्हाधिकारी यांनी किराणा दुकाने चालू ठेवण्याची निश्चित केलेली वेळ 07.00 ते 11.00 वा. पर्यंत असतांनाही मौजे लाखनगाव, ता. वाशी येथे किराणा दुकान उघडे ठेवणारे 3) जयंत आंबादास ढेपे रा. लाखनगाव या सर्वांविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 189, 269 अन्वये स्वतंत्र 2 गुन्हे संबंधीत पो.ठा. येथे दि. 21.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.


लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 56 वाहने जप्त.”
 लॉकडाउनचा व संचारबंदीचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्‍तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 20.04.2020 रोजी उस्मानाबाद (शहर)- 30, नळदुर्ग- 1, शहर वाहतुक शाखा- 25, अशी एकुण 56 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

No comments