Header Ads

“लॉकडाउन काळात छुप्या मार्गाने जिल्हा प्रवेश, गुन्हे दाखल.”


पोलीस ठाणे, उमरगा: उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सर्व सिमा बंद केल्या असतांना देखील पोलीस नाकाबंदी टाळून छुप्या मार्गाने ईस्माईल रावसाहेब कांबळे रा. त्रिकोळी, ता. उमरगा हा दि. 24.04.2020 रोजी 11.00 वा. सु. बाहेर जिल्ह्यातून मौजे त्रिकोळी येथे आला आहे. अशा रितीने त्याने इतरांच्या जिवीतास धोका निर्माण होईल असे, तसेच मा.जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. अशा मजकुराच्या पोलीस पाटील- विकास पाटील यांच्या फिर्यादीवरुन त्याच्याविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना क.- 11 अन्वये गुन्हा दि. 24.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

पोलीस ठाणे, नळदुर्ग: नजीन हुसेन अत्तार रा. काशेगाव, ता. सोलापूर हा सोलापूर येथून उस्मानाबाद जिल्ह्यात पोलीस नाकाबंदी टाळून छुप्या मार्गाने दि. 24.04.2020 रोजी 19.00 वा. सु. मौजे येवती येथे आला. स्वत:ची कोरोना बाबतची आरोग्य तपासणी न करता सार्वजनिक ठिकाणी नाका- तोंडास मास्क न लावता स्वत:ची व इतरांची सुरक्षीतता धोक्यात येईल अशी निष्काळजीपणाची कृती करत असतांना पो.ठा. नळदुर्ग यांच्या पथकास आढळुन आला. अशा मजकुराच्या सपोनि- श्री. मनोहर वानखेडे यांच्या प्रथम खबरेवरुन वरील व्यक्तीविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269, 270 सह, साथीचे रो गप्रतिबंधक कायदा कलम- 2, 3, 4 सह, म.पो.का. कलम- 135 अन्वये गुन्हा दि. 24.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

लॉकडाउन: दि.24.4.20 रोजी 935 पोलीस कारवायांत 2,63,300/-रु. दंड वसुल.
उस्मानाबाद जिल्हा: लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचा आदेश झाला आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत खालील चार प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: रस्ता, बाजार, ईमारती इत्यादी ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर एकुण 569 कारवाया करुन 1,13,800/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी नाक- तोंड न झाकणे (मास्क न वापरणे): 122 कारवाया करुन 61,000/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: किराणा- भाजी दुकाने, जिवनावश्यक वस्तु दुकाने इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 148 कारवाया करुन 40,100/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 9 कारवाया करुन 8,500/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
5)कार- मोटारसायकलवर प्रवाशी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारसायकलवर फक्त चालक स्वत:, तर कार मध्ये चालकाशिवाय फक्त एक प्रवासी अशी मर्यादा आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांविरुध्द 87 कारवाया करुन 39,900/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
तर आज रोजी याच प्रकरणांत विविध कारवाया सुरु आहेत.


लॉकडाउन- विनाकारण रस्त्यावर फिरणारी 54 वाहने जप्त.”
उस्मानाबाद जिल्हा: लॉकडाउनचा व संचारबंदीचा आदेश असतांनाही काही उपद्रवी लोक जाणीवपुर्वक, खोटे बहाने करुन रस्त्याने वाहन घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा या उद्देशाने जिल्हा पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांच्या वतीने वाहनांच्या जप्‍तीची कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार दि. 24.04.2020 रोजी उस्मानाबाद (शहर)- 6, तामलवाडी- 3, तुळजापूर- 16, कळंब- 9, शहर वाहतुक शाखा- 20, अशी एकुण 54 वाहने ताब्यात घेतली आहेत.

मास्क न लावता सार्वजनिक ठिकाणी वावर, पार्टी साजरी करणे, दुकान उघडे ठेवले, 4 गुन्हे दाखल.

उस्मानाबाद जिल्हा: उस्मानाबाद जिल्ह्यात दि.24.04.2020 रोजी सार्वजनिक ठिकाणी नाका-तोंडास मास्क न लावता, विषाणुचा संसर्ग होईल अशा निष्काळजीपणाचे कृत्य करणारे 1)दिपक नवनाथ भांडवलकर 2)श्रीकांत नारायण भांडवलकर दोघे रा. वाटेफळ, ता. परंडा 3)विक्रम गणपत कांबळे 4)भानुदास संपत खटके दोघे रा. नांदुर्गा, ता. उस्मानाबाद, तर शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन उस्मानाबाद येथे भाजी विक्री- किरणादुकान उघडे ठेउन साहित्य विक्री करणारे 5)प्रेमनाथ विश्वनाथ जाधव 6)निर्मला मधुकर शेळके दोघे रा. बॅंक कॉलनी कॉर्नर, उस्मानाबाद, तसेच शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन नाका- तोंडास मास्क न लावता मौजे इटकळ येथे पार्टी साजरी करणारे तीघे 7)दिलीप त्रिंबक भोकरे रा. नांदुरी 8)पुंडलीक निवृत्ती गायकवाड 9)विजय जिवनराव माशाळकर दोघे रा. इटकळ, ता. तुळजापूर या सर्वांविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269, 270, 271, 34 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाय योजना नियम- 11 सह, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये स्वतंत्र 4 गुन्हे संबंधीत पो.ठा. येथे दि. 24.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments