Header Ads

लॉकडाउन: छुप्या मार्गाने- विनापरवाना जिल्हा प्रवेश, 14 गुन्हे दाखलउस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सर्व सिमा विनापरवाना प्रवासास बंद केल्या आहेत. तरीही पोलीस नाकाबंदी टाळून छुप्या मार्गाने आलेले 1)विजय वाले 2)सचिन मिसाळ 3)खंडु आनंदगावकर 4)वर्षा आनंदगावकर 5)दिशा आनंदगावकर 6)सुरज खंडागळे 7)मुकूंद कांबळे सर्व रा. भातागळी, ता. लोहारा हे दि. 21.04.2020 ते 25.04.2020 कालावधीत बाहेर जिल्ह्यातून मौजे भातागळी येथे आले. तर, 8)अनिल गिराम 9)सुहासिनी गिराम दोघे रा. वडगाववाडी, ता. लोहारा हे दि. 28.04.2020 रोजी बाहेर जिल्ह्यातून मौजे वडगाववाडी येथे आले. तर, 10)उर्मीला चौधरी 11)विद्या चौधरी दोघे रा. देवगाव (खु.), ता. परंडा 12)सुरज अंधारे 13)सागर अंधारे दोघे रा. हिंगणगाव, ता. परंडा हे सर्व दि. 27.04.2020 रोजी बाहेर जिल्ह्यातून अनुक्रमे मौजे देवगाव, चौधरी वस्ती व भांडगाव येथे आले. तर, 14)इरशाद पठाण रा. भवानी पेठ, पुणे हा दि. 28.04.2020 रोजी पुणे येथून मौजे घारगाव, ता. परंडा येथे आले. तर, 15)गोरख वाळंजकर 16)गीता वाळंजकर दोघे रा. सुकटा, ता. भुम हे दोघे दि. 28.04.2020 रोजी जामखेड, जि. अ,नगर येथून मौजे सुकटा येथे आले. तर, 17)राजेंद्र देशमुख 18)सुशांत कांबळे 19)बालाजी बनसोडे तीघे रा. गुंजोटी, ता. उमरगा हे दि. 16.04.2020 ते 17.04.2020 कालावधीत बाहेर जिल्ह्यातून गुंजोटी येथे आले. तर, 20)धनु जालन 21)संभाजी जालन 22)गणेश साळुंखे तीघे रा. डोकेवाडी 23)सुब्राव मोटे 24)सुलक्षणा आढाव दोघे रा. गिरवली, ता. भुम 25)बापु भगत 26)कोमल भगत दोघे रा. पिंपळगाव (को.), ता. वाशी हे सर्व दि. 25.04.2020 ते 26.04.2020 कालावधीत पुणे येथून आपापल्या राहते गावी आले. तसेच, 27)सुभाष कोकणे 28)ज्योती कोकणे दोघे रा. जानकापुर, ता. वाशी हे दि. 28.04.2020 रोजी नवी मुंबई येथून जानकापुर येथे आले. तसेच, 29)अमेश पवार 30)नितीन गिराम दोघे रा. वडगाव (गांजा), ता. लोहारा हे दि. 28.04.2020 रोजी बाहेर जिल्ह्यातून मौजे वडगाव (गांजा) येथे आले. तर, 31)रणजित कांबळे 32)सोनाली कांबळे दोघे रा. ईसरुप, ता. वाशी हे दाघे दि. 26.04.2020 रोजी पुणे येथून मौजे ईसरुप येथे आले.
अशा रितीने वरील सर्वांनी मा.जिल्हाधिकारी यांच्या लॉकडाउन संबंधी विविध आदेशांचे- कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. अशा मजकुराच्या संबंधीत गावच्या पोलीस पाटील- ग्रामसेवक- तलाठी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन वरील व्यक्तीविरुध्द भा.दं.वि. कलम- 188, 269 सह, महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना क.- 11 अन्वये स्वतंत्र 14 गुन्हे दि. 28.04.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments