Header Ads

जिल्ह्यात 39 हजार शेतकऱ्यांना 322 कोटीचे वाटप

 9 हजार 903 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी


उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 51 हजार 332 शेतक-यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून त्यापैकी 39 हजार 577 शेतक-यांचे कर्जखात्यावर रक्कम रुपये 322 कोटी 76 लाख रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे.

 उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व शेतकरी बांधवाना महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय दि.27 डिसेंबर 2019 अन्वये राज्यातील शेतक-यासाठी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 जाहिर केली असून या योजनेची अंमलबजावणी चालू आहे.

 या योजनेंतर्गत दि.28 फेब्रुवारी 2020 रोजी  61 हजार 257 लाभार्थी शेतक-याच्या यादया प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी दि.17 मार्च 2020 पर्यंत 51 हजार 332 शेतक-यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून त्यापैकी 39 हजार 577 शेतक-यांचे कर्जखात्यावर रक्कम रुपये 322 कोटी 76 लाख रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे. आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर खात्यावर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने चालू आहे.शेतक-यांना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता शेतक-यांनी  आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. दि. 17 मार्च 2020 रोजी जिल्हयातील 9903 शेतक-याचे आधार प्रमाणीकरण होणे बाकी आहे.

तरी ज्या शेतक-यानी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही.अशा शेतक-यांनी  आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखेशी संपर्क साधून आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे व योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी केले आहे.

No comments