Header Ads

जिल्ह्यातील बी-बियाणे व खते विक्री करणारे दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी

 

उस्मानाबाद -  जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 चे कलम 3(2)(ड)  अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बी-बियाणे व खते या कृषी निविष्ठांची विक्री करणारे दुकाने/आस्थापना, बीज प्रक्रिया केंद्र, त्यानुषंगिक बियाणे पॅकींग, हातळणी केंद्र, बीज परीक्षण प्रयोगशाळा लॉकडाऊनच्या   कालावधीत सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत चालू ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी परवानगी दिली आहे.

      राज्य शासनाने महाराष्ट्र कोविड-19 उपाययोजना नियम  2020 प्रसिद्ध केले असून यातील नियम क्र. 3 नुसार करोना विषाणूमुळे(COVID-19) उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण यासाठी जिल्हाधिकारी  यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश पारित केला आहे .तसेच लॉकडाऊचा आदेश पारित केला आहे. व भारत सरकारकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांनुसार दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यंत लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याबाबत  आदेशित केले आहे.

          लॉकडाऊनचे  आदेशात नमूद दुकाने/आस्थापना व्यतिरिक्त इतर दुकाने/ आस्थापना बंद ठेवणे बाबत आदेशित केले आहे.त्यानुसार बियाणे व खते या कृषी निविष्ठांचा जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत समावेश आहे. आणि  बियाणे व खते या कृषी निविष्ठांचा वापर कृषी मालाच्या उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असल्याने बियाणे व खते या कृषी निविष्ठांची विक्री करणारी दुकाने/आस्थापना बीज प्रक्रिया केंद्र व त्या अनुषंगाने बियाणे पॅकींग, हातळणी केंद्र, बीज परीक्षण प्रयोगशाळा लॉकडाऊनचे कालावधीत सुरू ठेवणे गरजेचे असल्याने जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांनी त्यांना प्राप्त अधिकारानुसार जिल्ह्यातील बी बियाणे व खत विक्री करणारे दुकाने व आस्थापना या काळात सकाळी दहा ते दुपारी दोन यावेळेस सुरू ठेवण्याचे आदेश पारित केलेले आहे. तसेच लॉकडाऊनचे काळामध्ये वरील नमूद वेळेत बाहेर पडता यावे. याकरिता तालुक्यातील बी बियाणे व खतांचे विक्रेते, बीज प्रक्रिया केंद्र, त्यानुषंगाने बियाणे पॅकींग, हातळणी केंद्र, बीच परिक्षण प्रयोगशाळा येथील कर्मचारी यांची यादी तालुका कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) पंचायत समिती यांनी संबंधित पोलीस स्टेशन व तहसिलदार तथा INCIDENT COMMANDER यांचे कार्यालयास सादर करावी. या आदेशाची अंमलबजावणी दि. 14 एप्रिल 2020 चे मध्यरात्री पर्यंत आदेशाचे दिनांकापासून तात्काळ लागू राहतील.

No comments