Header Ads

मनाई आदेश झुगारुन दुकाने चालू : 1000 रुपये दंड


 उस्मानाबाद -  कोरोना आजाराच्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने लोकसेवकाने (जिल्हाधिकारी) दिलेल्या कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करुन दुकाने- आस्थापना चालू ठेवल्याबद्दल भा.दं.वि. कलम -188 नुसार दाखल दोन गुन्ह्यांतील दोन आरोपींस प्रत्येकी 1,000/-रु. दंडाची शिक्षा मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी सुनावली आहे.

मनाई आदेश झुगारुन पानटपऱ्या, हॉटेल चालू ठेवले, 5 गुन्हे दाखल

संसर्गजन्य आजार कोरोनाच्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा, गर्दी टाळावी या उद्देशाने जिल्ह्यातील पानटपरी, हॉटेल, दुकाने इत्यादी बंद ठेवण्याचा  जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचा आदेश झाला आहे. असे असतांनाही रघुनाथ महादेव लिंगफोडो रा. सावरगांव, ता. तुळजापूर, ब्रम्हदेव पांडुरंग भाले, गौरव गौतम राउत दोघे रा. काटी, ता.तुळजापूर, अवधुत विश्वास क्षिरसागर रा. वाशी, शामसुंदर भिमराव नारायणकर, बाळु शिवाजी कोरे दोघे रा. लोहारा या सर्वांनी आपापल्या गावी दि. 22.03.2020 रोजी हा मनाई आदेश झुगारुन पानटपऱ्या, दुकाने, हॉटेल इत्यादी चालू ठेउन विक्री करुन लोकांची गर्दी निर्माण केली. अशा प्रकारे त्यांनी लोकसेवकाने (जिल्हाधिकारी) दिलेल्या कायदेशीर आदेशाचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल भा.दं.वि. कलम- 188, सह महाराष्ट्र कोविड उपाययोजना नियम क्र. 11  अन्वये वरील सर्वांविरुध्द स्वतंत्र 14 गुन्हे संबंधीत पो.ठा. येथे दि. 22.03.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments