Header Ads

करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू

उस्मानाबाद - राज्य शासनाने करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 दि. 13 मार्च 2020 पासून लागू करून खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केली आहे.

यानुसार करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी राज्यात सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडाविषयक कार्यक्रमांना पुढील आदेश होईपर्यंत परवानगी देण्यात येऊ नये तसेच यापूर्वी परवानगी देण्यात आली असल्यास ही परवानगी रद्द करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील अंगणवाड्या 31 मार्च 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचेही सुचविण्यात आले आहे.

याचबरोबर राज्यातील सर्व महानगरपालिका,नगरपालिका व सर्व नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळा तसेच महाविद्यालय व आयुक्त, व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्रे यांच्या आस्थापनेवरील शैक्षणिक संस्था दि.31 मार्च 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचेही सुचविण्यात आले आहे.

  मात्र सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील दहावी व बारावीच्या परीक्षा तसेच विश्वविद्यालयाच्या परीक्षा विहित वेळापत्रकानुसार घेण्यात याव्यात त्याचप्रमाणे आजारी विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात येणार नाही, यासाठी आवश्यक ती दक्षता व खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही संबंधित संस्थाप्रमुखास देण्यात याव्यात,असेही सूचित करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी,पोलीस आयुक्त /पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त यांना या सर्व सूचना साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 मधील अधिसूचना व नियमावलीतील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहेत, असे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी पत्रान्वये कळविले आहे.

No comments